zapisywać się – zapisać się

zapisywać się – zapisać się
zapisywać się – zapisać się {{/stl_13}}{{stl_7}}'wpisywać swoje nazwisko na listę, zgłaszać swoje uczestnictwo w czymś, zostawać członkiem czegoś; wstępować gdzieś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zapisać się do organizacji. Zapisać się na kurs komputerowy.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}utrwalać się – utrwalić się [zapisywać się – zapisać się] w pamięci {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zapisywać się — Zapisać się do głosu zob. głos 12. Zapisać się złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 2 …   Słownik frazeologiczny

  • utrwalać się – utrwalić się [zapisywać się – zapisać się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}}zostawać dobrze, dokładnie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To wydarzenie utrwaliło mi się w pamięci. Ona ze względu na tę czerwoną sukienkę zapisała mi się w pamięci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapisywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać — dk IX, zapisaćpiszę, zapisaćpiszesz, zapisaćpisz, zapisaćał, zapisaćany zapisywać ndk VIIIa, zapisaćsuję, zapisaćsujesz, zapisaćsuj, zapisaćywał, zapisaćywany 1. «zapełnić pismem» Zapisać cały zeszyt. 2. «utrwalić coś pisząc; zanotować» Zapisać… …   Słownik języka polskiego

  • zapisywać — 1. Coś jest (komuś) zapisane w górze, w gwiazdach «coś jest komuś przeznaczone»: W jednym dniu ich chowali: Sumczaka tłumnie, z wieńcami i mową, a Cichowicza ubogo, bez chóru, w trumnie szczerososnowej, którą Szczęsny zbił naprędce z Gawlikowskim …   Słownik frazeologiczny

  • pamięć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pamięćęci, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdolność gromadzenia, utrwalania w mózgu i odtwarzania w określonych okolicznościach poznawanych aktów, informacji lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • immatrykulować — dk a. ndk IV, immatrykulowaćluję, immatrykulowaćlujesz, immatrykulowaćluj, immatrykulowaćował, immatrykulowaćowany «zapisać, zapisywać w poczet studentów szkoły wyższej» Immatrykulować kandydatów na studia. immatrykulować się strona zwrotna czas …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”